BikeMike.nl

Zeeweg 52
1931 VL Egmond aan Zee
Nederland
072 - 750 20 30

Openingstijden:
april t/m oktober
09.00 - 18.00 uur
juli & augustus:
09.00 - 19.00 uur

Voor afwijkende openingstijden:
zie pop-up www.bikemike.nl.

Huurvoorwaarden

 • De huurperiode is van 10.00 uur tot 18.00 uur
 • Legitimatie verplicht
 • De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.
 • Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van de beschadigde onderdelen vergoeden.
 • De verhuurder is ten allen tijden gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen.
 • De huurder dient altijd de fiets op slot te zetten.
 • Het is ten strengste verboden om zich met twee personen op één fiets te begeven.
 • Het is ten strengste verboden om zich met de fiets op het strand te begeven.
 • In geval van verlies van de fietssleutel zal € 5,00 bij de huurder in rekening worden gebracht.
 • Ten allen tijden is de verhuurder gerechtigd op de eventuele gestorte waarborgsom zijn vorderingen op de huurder ter zake van de huursom en/of een eventuele schadevergoeding te verhalen, onverminderd zijn recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.
 • Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets, huurprijs daarbij niet inbegrepen.
 • De huurder zal zorgvuldig omgaan met de gehuurde fiets.
 • De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
 • Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.

BikeMike.nl – Zeeweg 52, 1931 VL Egmond aan zee
Bankrekeningnummer ABN AMRO: NL 85 ABNA 0463 7094 70